UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Aktivnosti

NN - korisne informacije i linkovi

 
KORISNE STRANICE
Hrvatska agencija za hranu – Hah - aktualnosti;
 
Zakonska regulativa;
 
PRAVILNICI, UREDBE, POPISI I LISTE O HRANI (nove dopune)
 
Pravilnik o voćnim sokovima i sličnim proizvodima namijenjenih za konzumaciju (NN 48/2013);
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani (NN 41/2013);
Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća; 
Popis poznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj (NN 29/13); 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima (NN 28/6.3.2013.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (nn 13/30.01.2013.)
popis hrane s posebnim uvjetima za uvoz  iz Kine, Egipta, Turske i SAD-a, u skladu preporuka EU
Zakon o hrani (NN 46/07); 
Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase (NN 89/08); 
Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu (NN 74/08; 106/10); 
Pravilnik o dodacima prehrani (NN 46/11); 
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 41/10); 
Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 112/11); 
Pravilnik o hrani bez glutena (NN 83/10); 
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 74/08; 89/10); 
Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe (NN 100/08); 
Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (NN br. 60/08; 74/08) 
Pravilnik o stolnim vodama (NN 102/12);
Preuzeto sa stranica Narodnih novina i Hrvatske agencije za hranu/Uppt, srpanj 2012./m.v.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim aditivima (NN 79/12); 
Pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane (NN 33/2012);
19. Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja
Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN, 41/12)
Pravilnik o mazivim mastima (NN, 41/12)
20. Izmjena i dopuna liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen, Narodne novine br.: 40 (06.04.2012.);
19. Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja, Narodne novine br.: 40, 06.04.2012.
12. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj(Narodne novine br.: 13 od 30.01.2012.) 
Rezolucija o šećernoj bolesti (NN br. 70 od 21.06.2011.);
Pravilnik o prehrambenim aditivima; (NN173/04;79/12);
10. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
Uredba o standardu kakvoće voda (NN br. 89/19.07.2010.)
2. Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji 
Pravilnik o soli; (NN br. 94 od 30.7.2010.)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače;
41. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima (Narodne novine br. 119 / 22.10.2010) 
Uredba o standardu kakvoće voda; (NN br. 89/19.07.2010.
Pravilnik o stavljanju u promet te o označavanju i oglašavanju tradicionalnih biljnih lijekova;
Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu; (NN br. 88/14.07.2010.)
Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN br. 78/2005: 139/09);
Dopuna Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 86/2010);
Pravilnik o aromama; (NN br. 86/12.07.2010.)
Pravilnik o prehrambenim enzimima; (NN br. 86712.07.2010.)
Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama; (NN br. 84 od 7.7.2010.)
 
CIVILNO DRUŠTVO 
 
 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu;

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (NN 98/29.08.2012.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (NN 78/12); 
Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10);
Zakon o radu; (NN br. 81/2010); (NN br. 149/09);
Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u); (NN br. 1/09);
Dopuna Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u); (NN br. 117/10);
Zakon o zaštiti osobnih podataka; (NN br. 103/03);
Zakon o pravu na pristup informacijama; (NN br. 172/03);
Zakon o zaštiti potrošača; (NN br. 79/07);
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača; (NN br. 79/09); 
Zakon o volonterstvu; (NN br. 58/2007);
Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja; (NN br. 84 od 7.7.2010.) 
Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava;(Međunarodne novine br. 3/21.05.2010.)
 
ZDRAVSTVO 
8. Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite(Narodne novine br: 114/06.10.2010.)
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 114/06.10.2010.) 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 
 
Uppt, Up Dated, 25.04.2013./m.v.

4. Smjernice o dijagnostici i liječenju debljine, 2010.

4. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, 2010.

 

4. Smjernice o dijagnostici i liječenju debljine, Umag, 2010.

  

(u PDF-u)

 

UVOD

U Umagu je od 15. do 18. travnja 2010. održan 4. Hrvatski kongres o debljini, s međunarodnim

sudjelovanjem. Kongresu je prisustvovalo oko 200 liječnika različitih specijalnosti i liječnika 

obiteljske medicine. Na kongresu se raspravljalo o širokim rasponu tema, od epidemiologije,

patofiziologije i komplikacija (kardiovaskularnih, bubrežnih, koštanih, gastrointestinalnih,

reproduktivnih, psiholoških, imunoloških, poremećaja disanja, dijabetesa, malignih bolesti) do

liječenja debljine. Dok je obilježje prvog, pa i kasnijih kongresa bilo upoznavanje sa osnovnim

patofiziološkim mehanizmima i komplikacijama debljine, na ovom kongresu su rasprave o zadanim

temama bile znatno iscrpnije i detaljnije. Na kraju kongresa usvojene su nove 4. Smjernice za

dijagnostiku i liječenje debljine. U odnosu na prethodne smjernice ove su praktičnije i detaljnije,

što bi trebalo koristiti svima koji sudjeluju u liječenju debljine ili liječe bolesnike koji boluju od debljine.

U smjernicama su jasno razgraničena učinkovita sredstva i metode liječnja debljine od onih nedokazane učinkovitosti.

Također, zbog tendencije da se liječnjem debljine bave i osobe koje nisu za to kvalificirane, naglašeno je da liječenje debljine

 isključivo vodi liječnik, a može se provoditi samo unutar zdravstvenog sustava RH.

Primjena sibutramina koji je bio preporučen za liječnje debljine u ranijim smjernicama, za sada je suspendirana

do konačne odluke Agencije za lijekove. Za sada se preporuča samo primjena orlistata u liječenju debljine.

Idući, 5. Kongres o debljini trebao bi se održati 2012. godine.

SAŽETAK

Debljina je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjeg svijeta. Situacija nije ništa bolja ni u našoj zemlji.

Republika Hrvatska je pri vrhu po učestalosti debljine u svijetu. Svi pokušaji zaustavljanja progresije pandemije debljine do sada nisu dali zadovoljavajuće rezultate.

S druge strane, liječenje debljine je dugotrajan, iscrpljujući i vrlo složen proces čiji su rezultati skromni. U cilju boljeg upoznavanja s epidemiologijom,

etiopatogenezom, komplikacijama i liječenjem debljine i razmjene mišljenja i iskustava liječnika koji se bave liječenjem debljine i bolesnika koji boluju od debljine

u Umagu je od 15. do 18. travnja 2010. održan 4. hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem. Kongresu je prisustvovalo oko 200 liječnika.

Na kongresu su prihvaćene nove Smjernice o dijagnostici i liječenju debljine koje bi trebale pomoći u praktičnom radu s bolesnicima koji boluju od debljine.

DESCRIPTORS:

Obesity – diagnosis, therapy; Practice guidelines as topic; Croatia

Summary. Obesity is one of the leading public health problems in today’s world. The situation is not significantly better in our country.

The Republic of Croatia is among the countries with highest prevalence of obesity in the world. All attempts to stop the progression

of obesity pandemic have not given satisfactory results up to date. On the other hand, the treatment of obesity is a long-term,

exhausting and very complicated process with modest results. From 15th to 18th April 2010 the 4th Croatian Congress on

Obesity with international participation was held in Umag with the aim of furthering knowledge about epidemiology, etiopathogenesis,

 complications and obesity treatment and to provide doctors who treat obesity with opportunity to share insights and experience.

The Congress was attended by 200 doctors. At the Congress the Guidelines on Obesity Diagnostics and Treatment were adopted,

 which will provide practical help to doctors treating patients with obesity.

 

 

4. Smjernice o dijagnostici i liječenje debljine, 2010.

 

www.hlz.hr/smjernice/Smjernice%20za%20liječenje%20debljine.pdf

Liječ Vjesn 2010;132:269–271

http://www.lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/broj-9-10/235-4-smjernice-o-dijagnostici-i-lijeenju-debljine

 

 

Radna skupina za izradu nacionalnog konsenzusa:

prof. dr. sc. Izet Aganović FRCP, mr. sc. Maja Baretić, prof. dr. sc. Velimir Božikov, prof. dr. sc.

Miroslav Bekavac-Bešlin, prof. dr. sc. Željka Crnčević Orlić, dr. sc. Jozo Jelčić, prof. dr. sc. Slaven

Kokić, prof. dr. sc. Mirko Koršić FRCP, prof. dr. sc. Dragutin Košuta, prof dr. sc. Željko Metelko,

doc. dr. sc. Diana Muačević-Katanec, doc. dr. sc. Ivana Prpić Križevac, akademik Željko Reiner

FRCP, prof. dr. Davor Štimac, prof. dr. sc. Vanja Zjačić.

 

Usvajanju konsenzusa prisustvovali su:

 

Sonja Jaur Vranešić, Ljerka Zamboni, Bruno Zamboni,

Samir Bucić, Daniela Fabris Vitković, Mariza Babarović Jurišić, Branimir Jurišić, Rosana Troskot,

Miroslav Bekavac Bešlin, Marko Nikolić, Ivica Cindrić, Simeon Grazio, Marina Bolanča Pavešić,

Danijela Grizelj, Diana Muačević Katanec, Vlatka Pandžić Jakšić, Anka Jurković, Renata Kutnjak

Kiš, Biserka Hranilović, Nela Pivac, Darija Vranešić Bender, Irena Švenda, Slaven Kokić,

Velimir Božikov, Željka Crnčević Orlić, Mirko Koršić, Maja Baretić i Krešimir Jergović.

Autori:

Jozo Jelčić, dr. med, dr. sc., internist endokrinolog, Zavod za endokrinologiju Interne klinike

Rebro, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb;

Maja Baretić, dr.. med., mr. sc., internist, Zavod za endokrinologiju Interne klinike Rebro,

KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb;

Mirko Koršić, dr. med., prof. dr. sc., FRCP, internist endokrinolog, pročelnik Zavoda za

endokrinologiju Interne klinike Rebro, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb;

Liječ.Vjesn 2010;132:269–271.

http://www.lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/broj-9-10/235-4-smjernice-o-dijagnostici-i-lijeenju-debljine

4. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Umag, 2010.

www.hlz.hr/smjernice/Smjernice%20za%20liječenje%20debljine.pdf

4. Smjernice o dijagnostici i liječenje debljine, 2010.

 

www.hlz.hr/smjernice/Smjernice%20za%20liječenje%20debljine.pdf

Konvencija o pravima djeteta

20. studenog - Međunarodni dan djeteta

 

18. Objava o stupanju na snagu Konvencije o zabrani i trenutnim djelovanjima

za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (br. 182)

Međunarodne novine br.: 1 (18.01.2012.)

http://narodne-novine.nn.hr/medunarodni/default.aspx

 

 

Deklaracija o pravima djeteta

Ujedinjeni narodi svake godine obilježavaju Dan djeteta 20. studenog, radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. 

"Deklaraciju o pravima djeteta" usvojila je Generalna skupština UN-a 20. studenog 1959. godine.

Trideset godina kasnije  (1989.) usvojena je i „Konvencija o pravima djeteta“ - 20. studenog 1989. godine.  

Svake godine, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava,

radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. 

Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.

 

Dječja prava   

Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava

(NN br.3/2010.) 

Konvencija_o_pravima_djeteta.pdf 595,58 kB

Izvjesce_po_Konvenciji_o_pravima_djeteta_2002g.pdf 452,28 kB 

Provedba_konvencije_o_pravima_djeteta_rujan_2004.doc 1,37 MB  

Preuzeto sa  stranica – www.mzss.hr

 

Uppt, veljača 2012./m.v.

»>

EUROPSKI DAN PRETILOSTI - SMJERNICE

Potvrda glasa pretilih i prekomjerno debelih osoba  

Prvo obilježavanje,22.05.2010.g. 

Europski dan pretilosti nezavisna je platforma kampanje koja okuplja zajednice liječnika, pacijenata i političara u cilju pružanja potpore prekomjerno debelim i pretilim osobama u Europi kako bi učinile potrebne promjene u načinu života u svrhu upravljanja svojom težinom i unaprjeđenja svojeg zdravlja općenito i kvalitete života.

Cilj je ustanoviti Europski dan pretilosti u svibnju svake godine kako bi se podigla svijest o potrebi djelovanja na europskoj razini i kako bi se osiguralo da se čuje glas prekomjerno debelih i pretilih osoba. 

Pozadina 

1) Europski dan pretilosti osnovali su Dr.David Haslam, Predsjednik i klinički direktor, Nacionalni forum pretilosti, i Jean Paul Allonsius, Predsjednik i osnivač, Belgijsko udruženje pretilih pacijenata a pokrenuo ga je bivši zastupnik u Europskom parlamentu, Magor Csibi u Europskom parlamentu 15.travnja 2009. 

2) Tajništvo Europskog dana pretilosti trenutno funkcionira zahvaljujući skromnom iznosu nepovratnih sredstava /grant/ od GlaxoSmithKline koji pokriva razvoj web stranice, upravljanje i komunikacije. 

Zašto Europski dan pretilosti 

1) Pokrenut je nakon panel debate o pretilosti u Europskom parlamentu u Strasbourgu 18. studenog 2009. Sudionici debate ustanovili su da nacionalne vlade, EU i Svjetska zdravstvena organizacija sve više prepoznaju probleme koje uzrokuje prekomjerna debljina i pretilost,  njihovu ulogu u neprenosivim bolestima te važnost prevencije. 

2) Međutim, također su dogovorili da je potrebno učiniti više u liječenju prekomjerne debljine i pretilosti. Naglasili su da Europska povelja Svjetske zdravstvene organizacije iz 2006. prepoznaje da:" Pozornost i dalje treba biti usmjerena na prevenciju pretilosti u osoba koje su već prekomjerno debele i stoga izložene visokom riziku, te na liječenje bolesti pretilosti". U Povelji također stoji da: 

3) "Uloga zdravstvenog sustava također je važna u bavljenju s osobama visokog rizika i onima koje su već prekomjerno debele i pretile, a odnosi se na osmišljavanje i promicanje mjera prevencije te na dijagnosticiranje, temeljitu analizu i liječenje". 

Aktivnosti Europskog dana pretilosti 

Zajednica Europskog dana pretilosti uspostavila je virtualnu platformu kampanje: 

1) Namjenska web stranice Europskog dana pretilosti – stranica privuče na tisuće posjetitelja iz više od 80 zemalja;

2) 18 organizacija pacijenata i liječnika podržavaju Europski dan pretilosti;

3) 18 vodećih zastupnika u Europskom parlamenti podržavaju Europski dan pretilosti;

4) Online upitnik – kako bi se ustanovila gledišta.

Cilj Europskog dana pretilosti jest imati 2000 popunjenih upitnika;

5) Socijalno umrežavanje;

Zajednice Europskog dana pretilosti na Facebooku i Twitteru ubrzano rastu; 

Fokus će se sada prebaciti na to da se Europski dan pretilosti i službeno prizna te da se osigura da prvi Dan svjesnosti o bolesti  Europskog dana pretilosti bude uspješan. 

I vi možete pomoći 

Potporu kampanji Europskog dana pretilosti možete pružiti:

1) Popunjavanjem upitnika Europskog dana pretilosti i potičući prijatelje i kolege da učine isto

2) Postavljanjem banera Europskog dana pretilosti na svoju web stranicu kako biste pridonijeli vidljivosti Europskog dana pretilosti .

 

Molimo da svoja pitanja ili komentare uputite na tajništvo Europskog dana pretilosti na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

 

Obilježavanje 22.05.2010.g. Centar Ribnjak 

 

Obavijest za sve interesirane Molimo Vas otvorite www.obesityday.eu i ispunite upitnik sa kojim virtualno sudjelujete u obilježavanju europskog dana pretilosti. 

Pridružite nam se 22.05.2010.g. od  09,00 sati ujutro u parku „Ribnjak na krasnom događanju  koji će nas osnažiti, naučiti kontrolirati rizične faktore zdravlja kao što su kolesterol, EKG, šećer,tlak, prehrana. Zajedno ćemo malo hodati, malo vježbati, puno se smijati i družiti, te zajednički pitati liječnike, nutricioniste, kineziologe kako pomoći sebi u zdravstvenim tegobama koje dolaze s prekomjernom težinom!! Dođite, budite s nama dio Europe i europskih smjernica po pitanju zdravlja. 

 

Predsjednica Udruge

Sonja Njunjić 

 

 It is estimated that 68.5 million adults in the EU are obese and a further 143 million are overweight. The difficulty in confronting this as a political challenge is the delayed reaction to rising obesity, although we are beginning to detect the increase in diabetes and cancer rates along with many other co-morbidities associated with obesity that aren't often headlined, such as arthritis and asthma.

An Obesity day devoted to healthy diets may motivate our growing populationBelgium has a national day of obesity, so has Portugal. Now a Romanian member of the European parliament, Magor Imre Csibi, is calling for a European obesity day on 16 May to remind everyone of the health problem that just won't go away.

The call is endorsed by Dr David Haslam, chair of the UK's National Obesity Forum, and others who believe that declaring a European day for obesity would serve as an annual reminder to everyone about the importance of a healthy lifestyle, and an opportunity for stocktaking on how levels of obesity have changed year-by-year.It has to be conceded that what has been done so far has not made much of an impression on the rising levels of obesity, and even if we were all to adopt healthy eating regimes, obesity rates cannot be turned around overnight or even within a decade.

This is not a uniquely British problem. It is estimated that 68.5 million adults in the EU are obese and a further 143 million are overweight.

The difficulty in confronting this as a political challenge is the delayed reaction to rising obesity, although we are beginning to detect the increase in diabetes and cancer rates along with many other co-morbidities associated with obesity that aren't often headlined, such as arthritis and asthma.Europe doesn't have a Foresight programme to offer the vision needed for policy strategists to persuade their political masters to plan beyond the next election.

The European elections are looming, but to his credit Csibi – a member of the European parliament's environment, public health and food and safety committee – recognises that his call for an EU obesity day is unlikely to be a big vote winner. Instead the former judo expert talks of his own experience losing weight.The European parliament has debated obesity and called on the EU council of ministers to take a more proactive role.

The European commission has pledged to set up pan-European monitoring of obesity rates and next year will undertake a major review of its health strategy in Europe. Meanwhile, there is a danger of confusing commitments on paper with real actions. Little is being done that translates into effective measures to transform the landscape of what experts term the "obesogenic" environment.

If the European commission is serious about addressing the obesity crisis, then backing the call for an obesity day should bea major step in ensuring the "health in all policies" approach really covers obesity and that all areas of EU activity are involved.

A European obesity day should serve as an annual reality check where progress can be measured and truly benchmarked.

PRAVNI OKVIR ZA VOLONTIRANJE

PRAVNI OKVIR ZA VOLONTIRANJE 

WWW.VOLONTIRAM.INFO 

Svaki volonter i volonterka o svojim pravima i obvezama te procedurama vezanim uz njihov volonterski angažman mogu naučiti iz nekoliko bazičnih dokumenata kojima se u Hrvatskoj regulira ovo područje.

S druge strane, osim poznavanja pravila volonterskog menadžmenta za uspješno vođenje volonterskog programa svakom organizatoru volontiranja od velike je važnosti poznavanje i poštivanje pravnih pravila kojima se regulira volontiranje u Republici Hrvatskoj.

Zakon o volonterstvu (NN 58/2007) 

http://www.volontiram.info/inc/Zakon%20o%20volonterstvu_NN_58-2007.pdf

Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja; (NN br. 84 od 7.7.2010.) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_84_2388.html  

Ugovor o volontiranju

http://www.volontiram.info/inc/z2.html

Potvrda o volontiranju

http://www.volontiram.info/inc/z3.html

Etički kodeks volontera (NN 55/2008)

Volonterske nagrade u Republici Hrvatskoj

Ekonomska vrijednost volontiranja

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (NN 55/2008) 

Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj

Nadležna tijela u Republici HrvatskojNa kraju spomenimo i institucije nadležne za provedbu svih spomenutih propisa. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osigurava provedbu Zakona o volonterstvu i drugih propisa koji proizlaze iz njega, prati stanje u području volonterstva te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, prikuplja podatke o volontiranju i volonterima na temelju godišnjih izvješća organizatora volontiranja. Osim navedenog, Ministarstvo predstavlja koordinativno tijelo i tehničku podršku Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva. Odbor je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljeg razvoja volonterstva. U njegovom su 19-članom sastavu predstavnici nadležnih institucija javne vlasti i institucija nadležnih za civilno društvo, obrazovanje i socijalnu skrb, predstavnici organizacija civilnog društva koje su organizatori volontiranja te nezavisni stručnjaci koji se bave volonterstvom i civil­nim društvom. 

Volonterski centar Zagreb - www.vcz.hr

Učilište Volonter - www.uvolonter.hr

 

Now I suggest going to the site ( FreePornHq.Net ) and have a good time you'll find, of course, in the meantime, to please you even more you offer different language options, for example, for German ( Freier Porno ) you may come to the address. But, of course, not just German Portuguese service offer like as T ( Pornografia Grátis ) that the point is to provide enjoyment and to enjoy our page we enjoy doing anyway. Of course, you also we haven't forgotten about that Russian in Russia ( бесплатно порно ) address of our service you can get. In the meantime, our industry is important one of the visitors, we haven't forgotten them either, we have prepared a pretty nice area for the Japanese in this field we hope you'll be glad you our in the Japanese ( 無料ポルノ ) connection using the Japanese, you will be able to get service. We don't have the blog in your opinion? Of course, there's our blog that details more clearly with our content we aim to achieve so to achieve this, se ( Hd Porn ) a snapshot of all the content we have added to our site address address address and are constantly changing as this is given we hope that you'll enjoy our blog. Finally, I want to pass our address to your plurk to address this, we have also updated the snapshot if you want to reach ( Free Porn ) and click the link contact us at the address you instant content update, as well as quality that you can continuously Follow us and a world-renowned social networking plurk to encourage our followers at we hope you will be pleased with all the services. Hopefully you'll have a nice time.