UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Aktivnosti

16. RUJNA - MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

Poslušajte i pogledajte što moramo sačuvati za buduća pokoljenja!!! 

 

What a Wonderful World, Luis Armstrong  

 

 

Okvirna konvencija o promjeni klime (UNFCCC) prihvaćena je na samitu u Rio de Janeiru 1992. godine. Od tada je više od 175 zemalja ratificiralo Konvenciju, među kojima i Hrvatska 1996. godine, temeljem odluke Sabora o ratifikaciji (NN br. 55/96).  Istom odlukom Republika Hrvatska je u skladu s točkom 22. Konvencije preuzela opseg svoje odgovornosti u okviru Konvencije. 

 

Opća skupština Ujedninjenih naroda proglasila je još 1994. godine datum 16. rujna Međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača, jer su na taj dan 1987. godine u Montrealu, pod inicijativom Programa zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP), ukupno 22 države potpisale Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.  

Temeljni cilj Konvencije je “ ... postignuti stabilizaciju koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi na razinu koja će spriječiti opasno antropogeno djelovanje na klimatski sistem. Ta razina treba se ostvariti u vremenskom okviru dovoljno dugom da omogući ekosustavu da se prirodno prilagodi na klimatske promjene, da se ne ugrozi proizvodnju hrane i da se omogući nastavak ekonomskog razvoja na održiv način”. Naime, protokol iz Kyota predviđa da sve zemlje potpisnice, među kojima je i Hrvatska, od 2008. do 2012. moraju za pet posto smanjiti ispuštanje tih plinova u odnosu na baznu 1990. godinu.

U kreiranju politike zaštite globalne klima, značajno je da je krajem 1990.godine Republika Hrvatska bila  među zemljama s najmanjom emisijom stakleničkih plinova (tj. onečišćenja ozonskog omotača) u odnosu na ostale zemlje potpisnice, koje su tu godinu odabrale kao referentnu. 
 Nostrifikacijom Okvirne konvencije o promjeni klime, notifikacijom Bečke konvencije, notifikacijom Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, te potpisom Kyoto protokola o smanjenju stakleničkih plinova, Republika Hrvatska se obvezala na sudjelovanje u globalnim mjerama za zaštitu ozonskog omotača od daljnjeg oštećenja, te kontrolom potrošnje tvari koje oštećuju ozonski omotač.  

S obzirom da je i dalje  potrošnja tvari koje onečišćuju ozonski omotač manja od 0,3 kg po stanovniku (prema Montrealskom protokolu) Hrvatska još uvijek pripada zemljama s manjom potrošnjom tvari koje oštećuju ozonski omotač.  Atmosfera je svoju prirodnu ravnotežu održavala tisućama godina. Zbog štetnog djelovanja čovjeka, danas je sve ugroženija.

Posljedice su općenito: globalno zagrijavanje, kisele kiše i stanjivanje ozonskog omotača. Mi, baštinici cijele Zemlje, ne smijemo dozvoliti da apokaliptične slike budu naša svakodnevica, a slike cvijeća i čistog zraka – samo ono što smo naslijedili i nepovratno izgubili……..Još uvijek nije kasno…… Dobrobit čovječanstva i Zemlje kao cjeline ovise o našem osobnom djelovanju!   

 

Vijesti

KRIJESNICE KOJE SU OBIŠLE SVIJET 

Noćni let krijesnica u šumi  

Fotografije leta krijesnica u šumi obišle su svijet „munjevitom brzinom.

Pogledajte ove prekrasne fotografije, pogledajte i divite se ljepoti!!!!!!!  

Zaštitimo prirodu, očuvajmo zrak i okoliš i divimo se krijesnicama!  

EARTH DAY BY NASA 

http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2010/04/07/EarthDay2010.jpg 

Prekrasne fotografije iz NASA Science Earth  

http://science.nasa.gov/earth-science/   

Uppt, 08.09.2010./Mirela Vidović  

Now I suggest going to the site ( FreePornHq.Net ) and have a good time you'll find, of course, in the meantime, to please you even more you offer different language options, for example, for German ( Freier Porno ) you may come to the address. But, of course, not just German Portuguese service offer like as T ( Pornografia Grátis ) that the point is to provide enjoyment and to enjoy our page we enjoy doing anyway. Of course, you also we haven't forgotten about that Russian in Russia ( бесплатно порно ) address of our service you can get. In the meantime, our industry is important one of the visitors, we haven't forgotten them either, we have prepared a pretty nice area for the Japanese in this field we hope you'll be glad you our in the Japanese ( 無料ポルノ ) connection using the Japanese, you will be able to get service. We don't have the blog in your opinion? Of course, there's our blog that details more clearly with our content we aim to achieve so to achieve this, se ( Hd Porn ) a snapshot of all the content we have added to our site address address address and are constantly changing as this is given we hope that you'll enjoy our blog. Finally, I want to pass our address to your plurk to address this, we have also updated the snapshot if you want to reach ( Free Porn ) and click the link contact us at the address you instant content update, as well as quality that you can continuously Follow us and a world-renowned social networking plurk to encourage our followers at we hope you will be pleased with all the services. Hopefully you'll have a nice time.