UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Aktivnosti

5. PROSINCA - MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA;

Europski dom, Zagreb, Jurišićeva 1, u 16,00 sati 

Učilište Volonter, obilježava Međunarodni dan volontera u subotu 04.12.2010.g. u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva1, s početkom u 16,00 sati. 

Obilježavanje ovogodišnjeg Međunarodnog dana volontera 5. prosinca,  bilo je svečano uz  uručenje priznanje volonterima po objavljenom natječaju.

Svečanost je bila tim ljepša jer su nas je cijelo vrijeme pratila glazba iz mjuzikla Jalta Jalta, koja poziva cijeli svijet "da bude bajka i livada iz sna", i nekako je bilo logično da je prihvatimo skoro kao svoju himnu i poziv za ljepši i sunčani svijet!!!!

Tom prigodom uručena su priznanja volonterkama/volonterima-seniorima, predstavniku javne vlasti, gospodarstvenicima koji svoje poslovanje temelje na društveno odgovornom ponašanju, suradničkim udrugama na provedbi programskih aktivnosti, te zaslužnim pojedincima.

 

Svečanost dodjele nagrada i priznanja već duži niz godina je pod pokroviteljstvom Gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana  Bandića, koji također podupire volonterstvo i vrlo često, kada se govori o volonterima i volonterstvu kaže „Humanisti su budućnost našeg Grada“Ravnateljica Učilišta Volonter gđa Mirjana Lovreković naglasila je da je osnovni cilj godišnjih dodjela  priznanja promovirati nove društvene vrijednosti i javno isticanje društvenih uzora! Priznanja je uručila predsjednica Upravnog vijeća gospođa Ana Šimunčić, prof. 

Udruga čestita svim nominiranim kandidatima/kandidatkinjama, a posebno dobitnicima nagrada!! 

Učilište Volonter

Kontakt tel. 091/5094710; Mirjana Lovreković 

 

Akcija  - Natječaj za dodjelu Povelja, Priznanja i Zahvalnica;

Učilište „Volonter“  prošli mjesec uputilo ja javni poziv - natječaj za dodjelu "Volonterskog Oskara" za  doprinos u temeljenju i razvoju volonterstva  u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1990. - 2010. godine. Priznanja se dodjeljuju  volonterkama/volonterima SENIORIMA, koji su kroz volontiranje doprinijeli razvoju humanijeg društva te utemeljenju volonterstva u zajednici. Predlagatelji su mogli biti fizičke i pravne osobe, sa rokom prijave do 25.11.2010.g.

Natječaj se provodio u dva kruga – u prvom je stručno povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Siniša Zrinščak (Studijski centar socijalnog rada), Sonja Burić (Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb), Svea Bielen (IX. Gimnazija), Zorana Uzelac (Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom), Marko Dakić (Upravni odbor - Volonterski centar Zagreb) među svim prijavljenima odabralo 3 najbolja kandidata čime je otvoren drugi krug natječaja u kojemu će građani odabrati kandidata za kojeg smatraju da zaslužuje ovu nagradu. Kandidati koji su ušli u drugi krug natječaja su sljedeći:Antonija Hojt (1982.), volonterka udruge Ženska sobaDora Dobrica (1985.), volonterka Volonterskog centra ZagrebJosipa Vučica (1987.), volonterka Udruge Plavi telefon. 

Više na: http://www.monitor.hr/clanci/dodijelite-oscar-najboljoj-volonterki-u-zagrebu/42545/ 

24.11.2010., www.monitor.hr 

 

MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA

Generalna skupština UN-a proglasila je 1985. godine, 5. prosinac «Međunarodnim danom volontera». U Pekingu je 2002. godine donesena Opća deklaracija o volonterstvu gdje je  «crveni V»  prihvaćen kao univerzalni simbol volonterstva. 

U više od 100 zemalja svijeta 5. prosinac proslavlja se kao dan "dobrih ljudi". Bogatije društvo = više volontera. U Americi, kolijevci sličnih organizacija, Kanadi, Velikoj Britaniji, Australiji, Japanu i Nizozemskoj dobrovoljan ili društveno koristan rad (kako ga zovu) predstavlja veoma važnu stavku i za samu državu. Povodom tog dana u cijelom svijetu organiziraju se razne aktivnosti i manifestacije kojima se želi usmjeriti pozornost na važnost volonterstva u razvoju društva. Međunarodni dan volontera pruža jedinstvenu priliku da volonterske organizacije i pojedinci-volonteri približe široj javnosti svoj rad i doprinos društvu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.


Prema nekim računicama u Engleskoj ovaj vid angažiranja, kada se preračuna u novac, zauzima treće mjesto po uštedi u nacionalnoj ekonomiji. U Americi 49% stanovništva volontira na najrazličitije načine, 35% u Njemačkoj. Također, u navedenim zemljama rad volontera je izuzetno priznat, vrednovan i tražen, te je vrlo značajna i gotovo obavezna preporuka za daljnje školovanje i zapošljavanje.

Volonterski rad je neplaćeni, slobodno izabran rad koji se obavlja u okviru organiziranih okolnosti, u korist drugih i/ili društva, a osobe koje ga obavljaju ne ovise o njima za vlastito uzdržavanje”(definicija nizozemske vlade).

 
Volonteri su najznačajnija snaga svakog nacionalnog društva, pokretačka "snaga humanosti" i nositelji vrednota ljudskog potencijala. Rade u svojim zajednicama gdje mogu na najbolji način pružiti pomoć, a njihov rad nije rad zbog novca, nego radi provedbe programa.
                                      

Postoje bezbrojni primjeri koji ukazuju da volonteri i volonterstvo doprinose izgradnji socijalnog i ljudskog potencijala, te da povećavaju uključivanje građana u socijalni razvoj. Ujedno, volonteri u svakoj državi predstavljaju ogroman ljudski potencijal koji posjeduje relevantna znanja i vještine korisne za ljudsku zajednicu Također za uspješno uključivanje civilnih udruga u društvena zbivanja preduvjet je aktivno partnerstvo između državnih i stručnih institucija te uključivanje poslovnog sektora, uz uzajaman i nužan protok informacija.  

Republika Hrvatska 

Razvoj civilnog društva kod nas je rezultirao povećanim brojem udruga koje raznovrsnim programima i aktivnostima pomažu u rješavanju mnogih društvenih probleme. Većina udruga počiva na volonterskom radu.  

Prema definiciji iz članka 3. Zakona o volonterstvu  «Volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.»

Važnoje napomenuti da je u Hrvatskoj registrirano više od 31.000 udruga, a u Zagrebu je njih gotovo 7000 u kojima djeluje velik broj volontera, društveno aktivnih građana koji sojim radom i djelovanjem pomažu razvoju našeg civilnog društva. No, još uvijek, kad su u pitanju aktivnosti oko donošenja nekih važnih zakona i odluka značajnih za naše društvo, onda utjecaj volontera nije na dovoljno održivoj razini, tj. rezultati volonterskog rada nisu primjereno valorizirani.

Međutim i ovdje se dosta postiglo s obzirom da su donesena određena pravila kojima se regulira volontiranje u RH kao što je donošenje Zakona o volonterskom radu (NN 58/200/), Etičkog kodeksa volontera (NN 55/2008) te utvrđivanjem Volonterskih nagrada u Republici Hrvatskoj.

U Zagrebu djeluje Volonterski centar Zagreb koji kroz djelovanje svojih volontera radi na jačanju i podizanju svijesti o pitanju volonterstva u cilju angažiranja ljudi  da sudjeluju u volonterskim aktivnostima. (wwww.vcz.hr) 

Udruga  Za prevenciju prekomjerne težine 

Udruga za prevenciju prekomjerne težine svake godine volontiranjem svojih članova provodi vlastite projekte te sudjeluje u niz projekata i aktivnosti svih ostalih uddruga i na taj način sudjeluje u kreiranju mnogih važnih i bitnih pitanja vezanih za opće dobro pojedinaca ali i svih građana.  

Spomenuli bismo da je 2007. godine u organizaciji Učilišta Volonter i Gradskog ureda za zdravlje i rad, pokrenula stručno usavršavanje volontera za osposobljavanje zanimanja Stručni suradnik – volonter i Voditelj humanitarnih i srodnih udruga, kroz pristupne fondove EU za navedeni projekat. Predsjednica naše Udruge, gđa. Sonja Njunjić, baveći se godinama civilnim inicijativama i vodeći Udrugu kroz veliki broj projekata i društveno korisnih akcija, prepoznala je važnost ponuđenog projekta kao dokaz poticaja i razvijanja suradnje i partnerstva Grada Zagreba i udruga, uputila je svoje najbliže suradnike na pohađanje ove edukacije.

Godine 2007. diplomirala je prva generacija «stručnih suradnika volontera» i «voditelja humanitarnih i srodnih udruga», što je rezultiralo daljnjem unapređivanju rada udruge i volontera, a time i zajedničkom osnaživanju rada cijele Udruge.

(vidi slike na http://www.uppt.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=766:volonteri-2007&catid=21:fotogalerija&Itemid=43) 

Također važno je navesti činjenicu da je npr. tijekom 2006. godine samo kroz akciju «Prevencijom do zdravlja – zdrav pojedinac, zdrava nacija» Udruga  kroz rad svojih volontera odradila 3045 sati volonterskog rada, a time državi, kroz taj rad uštedjela oko 1 milijun kuna. No, mogućnost da mi kao volonteri sudjelujemo u poboljšanju kvalitete života pojedinaca isključivo radi vlastite želje i humanosti, veća je nagrada od financijskog pokazatelja!


Rad Udruge i rezultati koja ona ostvaruje u našem društvu, na području civilnog sektora potkrijepljuju i rezultati različitih istraživanja provedenih u razvijenim i tranzicijskim zemljama koji ukazuju na činjenicu da je volonterstvo jedan od važnih učesnika društvenog života i ekonomskog razvoja.  Udruga kvalitetnim programima koristi mogućnost sudjelovanja kroz volonterski rad u izgradnji zajednice što dodatno motivira i pokreće udrugu i njene članove, što je važno za uspjeh svakog projekta i poduhvata, pomaže pri regrutiranju novih i kvalitetnih volontera te omogućava svima zajedno izgrađivanje pozitivnog javnog imidža kao odgovornog civilnog partnera u zajednici u kojoj se radi i djeluje.  

Nažalost, još uvijek je nedovoljno razvijena svijest o korisnosti volonterskog rada u zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim ustanovama. Ipak s razvojem civilnog društva raste i svijest o potrebi uključivanja većeg broja volontera pa će u budućnosti i vrata većine ovakvih institucija biti otvorena. No, i mi kao Udruga svijesni smo da se promjene ne dešavaju preko noći, da je kod nas volonterstvo «stasalo» tek prije 20-tak godina, i da se promjene mogu  događati samo zajedničkim i snažnim djelovanjem svih nas. 

Iz tog razloga, želimo čestitati svim volonterima jer «mi jesmo ono što dajemo drugima» (Pekinška deklaracija iz 2002.g.) jer humanitarno djelovanje je povezano sa čovječnošću, nesebičnošću , idealima i vjerom za koje vjerujemo da još «uvijek stanuju na ovim prostorima», jer «sanjari osjete zoru prije ostalih» (Oskar Wilde).  

Tekst pripremila Udruga za prevenciju prekomjerne težine, studeni 2009./prosinac 2010. Sonja Njunjić i Mirela Vidović     

SLIKE Volonteri (zajedničko druženje povodom dodjele diploma volonterima stručnim suradnicima) 

http://www.uppt.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=766:volonteri-2007&catid=21:fotogalerija&Itemid=43 

Now I suggest going to the site ( FreePornHq.Net ) and have a good time you'll find, of course, in the meantime, to please you even more you offer different language options, for example, for German ( Freier Porno ) you may come to the address. But, of course, not just German Portuguese service offer like as T ( Pornografia Grátis ) that the point is to provide enjoyment and to enjoy our page we enjoy doing anyway. Of course, you also we haven't forgotten about that Russian in Russia ( бесплатно порно ) address of our service you can get. In the meantime, our industry is important one of the visitors, we haven't forgotten them either, we have prepared a pretty nice area for the Japanese in this field we hope you'll be glad you our in the Japanese ( 無料ポルノ ) connection using the Japanese, you will be able to get service. We don't have the blog in your opinion? Of course, there's our blog that details more clearly with our content we aim to achieve so to achieve this, se ( Hd Porn ) a snapshot of all the content we have added to our site address address address and are constantly changing as this is given we hope that you'll enjoy our blog. Finally, I want to pass our address to your plurk to address this, we have also updated the snapshot if you want to reach ( Free Porn ) and click the link contact us at the address you instant content update, as well as quality that you can continuously Follow us and a world-renowned social networking plurk to encourage our followers at we hope you will be pleased with all the services. Hopefully you'll have a nice time.