Zdravlje

Objava Liste hrane koja podliježe povećanom broju službene kontrole pri uvozu (NN 33/12);

  • Ispis

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 84. stavka 4. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 84/08, 55/11), ministar poljoprivrede donosi

 

LISTU

HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJA PREDSTAVLJA POZNATU ILI PRIJETEĆU OPASNOST, A KOJA PODLIJEŽE POVEĆANOM BROJU SLUŽBENIH KONTROLA PRI UVOZU

 

I.

Listom se preuzimaju odredbe sljedećih akata Europske unije:

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1277/2011 od 8. prosinca 2011. godine kojom se mijenja i dopunjuje Dodatak I. Uredbe (EZ) br. 669/2009 kojom se provodi Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu (SL L 327, 8. 12. 2011.).

II.

Hrana i hrana za životinje neživotinjskog podrijetla, koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost i podliježe povećanom broju službenih kontrola na određenim ulaznim mjestima sukladno članku 1. stavku 4. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine« br. 119/10, 63/11):

Pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane (NN 33/2012);