Zdravlje

DEBLJINA U STARIJIH OSOBA- PRVI DIO

  • Ispis
Debljina, uz potranjenost i nepravilan unos hrane pušenje, alkoholizam i druge ovisnosti, tjelesnu neaktivnost, nepravilno uzimanje lijekova, neprovedbu preventabilnih zdravstvenih mjera za starije osobe, tjelesne poremećaje, psihičke promjene, neliječeno povećanje krvnog tlaka, stanje zubala, loša osobna higijena, izlaganje vanjskim utjecajima i nepoštivanje propisa liječnika pripada čimbenicima nastanka bolesnog starenja Debljina u starijih osoba – Prvi dio  

gerontološko javnozdravstveni problem

 

 

 

Debljina, uz potranjenost i nepravilan unos hrane pušenje, alkoholizam i druge ovisnosti, tjelesnu neaktivnost, nepravilno uzimanje lijekova, neprovedbu preventabilnih zdravstvenih mjera za starije osobe, tjelesne poremećaje, psihičke promjene, neliječeno povećanje krvnog tlaka, stanje zubala, loša osobna higijena, izlaganje vanjskim utjecajima i nepoštivanje propisa liječnika pripada čimbenicima nastanka bolesnog starenja.

Debljina je važan kontributivni čimbenik za nastanak čitavog niza “civilizacijskih” bolesti kao što su diabetes mellitus (tip2), hiperlipidemija, žučni kamenci, osteoatritis, pulmonalna embolija, venska tromboza, Pickwickov sindrom, apneja u snu i neki karcinomi (karcinom prostate i debelog crijeva te karcinom dojke, jajnika, endometrija i žučnog mjehura). Navedeni zdravstveni poremećaji poglavito su najizraženiji u gerijatrijskih bolesnika. 

 

Metodološko utvrđivanje prevalencije prekomjerne tjelesne težine i debljine procjenjuje se uporabom dviju jednostavnih metoda:

1. izračunavanjem indeksa tjelesne težine – ITM (engl. Body Mass Indeks – BMI), koji se izračuna dijeljenjem tjelesne težine u kilogramima s kvadratom visine u metrima (kg/m2); ITM preko 25 kg/m2 se definira kao prekomjerna tjelesna težina, a preko 30 kg/m2  kao debljina;

2. mjerenjem opsega struka (engl. waist circumference), istraživanja su pokazala da je nakupljanje suviška masnog tkiva u području trbuha (oblik jabuke) važan čimbenik rizika za razvoj određenih bolesti.

Naime, muškarci čiji je opseg struka veći od 102 cm i žene čiji je opseg struka veći od 88 cm imaju veći rizik za razvoj šećerne bolesti, dislipidemije, hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti upravo zbog nakupljanja masnog tkiva u suvišku u području abdomena. 

 

Gerontološka datoteka o hospitalizacijama gerijatrijskih bolesnika u Hrvatskoj u kojih je utvrđena debljina (E66) u 2004.g., ukazuje na 282 hospitalizacije uzrokovane debljinom od kojih je 3,55%  starije od 65 godina, uz spolnu diferencijaciju prevalirajućih hospitalizacija u žena  

 

Tako je tijekom 2003. godine provedena Hrvatska zdravstvena anketa na slučajno odabranom uzorku starijih osoba po županijama Hrvatske, sa ukupnim obuhvatom od 2952 starijih od 65 godina. Gerontološka analiza upućuje kako populacija grada Zagreba starija od 65 godina, i to gotovo polovica njih (46%) ima prekomjernu težinu (ITM 25-29,9), pri čemu je prevalencija viša u muškaraca, nego u žena (56,2% odnosno 40%). Debelo je (ITM >30) 29,1% starije populacije. S tim da je prevalencija značajno viša u žena nego u muškaraca (33,1% odnosno 22,3%).   

 

Ističemo usporedbu gerontoloških pokazatelja negativnog zdravstvenog ponašanja u starijih kao što je debljina u korisnika domova za starije u 2004.g. iz različitih županija Hrvatske, koji ukazuju na fizičku neaktivnost 62,61% starijih korisnika u domovima Pešćenica, Lobor Grad, Ksaver i Caritas (N=813), u usporedbi s također značajnim udjelom od 43,38% osoba koje su fizički neaktivne iz domova: Vukovar, Vinkovci, Ilok , Beli Manastir, Osijek (N=385).  

 

Ukoliko se analizira utvrđeni indeks tjelesne mase (ITM) u korisnika domova za starije u kojima je on određen s vrijednošću iznad 30 što označava debljinu, značajan je njihov udio od čak 20,22% u domovima: Dubrovnik, Vela Luka, Udbina i Rijeka, te gotovo identičan udio u korisnika domova: Caritas, Peščenica, Trnje, Ksaver i Lobor Grad, kao i u korisnika domova (N=20,04%) Vinkovci, Osijek, Beli Manastir, Ilok i Požega.  

 

Rezultati Zagrebačkog gerontološkog istraživanja (2005.g.) provedenog među korisnicima domova u dobi od 65 do 74 godine (N=938) pokazali su prisutnost debljine u gotovo polovice žena i trećine muškaraca. Dok 62,21% korisnika domova starijih od 75 godina ima normalne vrijednosti ITM-a. 

 

Nameće se hipotetski zaključak, koji potvrđuju i hrvatska i europska gerontološka istraživanja kako starije osobe koje su debele ne doživljuju duboku starost od 85  i više godina zbog prevalencije mršavih starijih osoba u dobi od 95 i više godina. 

 

 

 Autori: prim.mr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. Diana Mihok, dr.Ana Puljak,Hrvoje Radašević, prof., doc.dr.sc. Josip Čulig 

Institucija:

Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Tekst za Okrugli stol na temu «Kako liječiti debljinu» 27.2.2007.g Tribina Grada Zagreba

Tekst objavljen u Narodnom  zdravstvenom listu svibanj-lipanj 2007.