Djeca

Dječja hrana najbolje kontrolirana u Hrvatskoj

  • Ispis

U Vjesniku je 19. studenog 2010. objavljen članak pod naslovom „Dječja hrana najbolje kontrolirana u Hrvatskoj“ novinarke Snježane Rajačić.


 
Dječja hrana najbolje kontrolirana u Hrvatskoj"

Projekt „Monitoring teških metala i mikotoksina u određenim vrstama hrane“, koji je pokrenulo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u suradnji sa stručnjacima Odjela za analizu hrane i predmeta opće uporabe Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, započeo je ovih dana s uzorkovanjem namirnica u Hrvatskoj.

Cijelo istraživanje vrijedno je oko 340.000 eura. 

Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Uppt, 02.01.2011.