Djeca

Dijabetes i djeca

  • Ispis

14. studenog - Svjetski dan šećerne bolesti         

Briga o djeci oboljeloj od dijabetesa u svijetu 

Svjetski dan dijabetesa (2007.g.) bio je posvećen djeci i adolescentima kako bi se skrenula pozornost na činjenicu da je dijabetes najučelstalija kronična bolest u djetinjstvu. prema podacima Međunarodne federacije za šećernu bolest (International Diabetes Federation) svake se godine dijabetes tipa I dijagnosticira u oko 70 tisuća djece mlađe od 15 godina. 

Federacija također ističe da dijabetes godišnje odnosi gotovo isti broj života kao HIV i malarija zajedno. No, usprkos tome za borbu s dijabetesom izdvaja se tek mali dio financijskih sredstava za razliku od izdvajanja za borbu protiv malarije i HIV-a. 

Također je tijekom 2007. i 2008.g. Pokrenut Program „Život djetetu“ kao pomoć i skrb za oboljelu djecu u Tanzaniji, Ruandi, Kongu, Nigeriji, Azerbejdžanu, Nepalu, Indiji, Šri Lanki, Filipinima, Uzbekistanu i boliviji. Program je pokrenut od strane Međunarodne dijabetičke federacije u suradnji s Australijskom dijabetičkom udrugom i međunarodnom dobrotvornom organizacijom HOPE.

Cilj: pružanje financijske, stručne i svekolike pomoći za preko 1000 djece do kraja 2008.godine.  

Statistički podaci:  

1.      učestalost tipa 1 dijabetesa kod djece i mladih je u porastu od 3% do 5% u djece predškolske dobi;

2.      godišnje diljem svijeta pojavljuje se 70.000 novooboljele djece s dijabetesom tipa 1 u dobi ispod 15 godina, odnosno 200 novooboljelih dnevno;

3.      od ukupno 440.000 djece s dijabetesom tipa 1 u svijetu, više od četvrtine žive u jugoistočnoj Aziji, a svako 5. dijete u Europi;

4.      u proteklih 20 godina u Japanu se udvostručila učestalost tipa 2 dijabetesa kod djece i mladih

5.      u SAD-u među novooboljelom djecom tipa 2 dijabetesa pojavljuje se  od 8% - 45% ovisno o području;

6.      u mnogim zemljama u razvoju djeca sa šećerno bolešću izložena su patnji zbog nedostatka inzulina i medicinskih pomagala.  

Slijedom toga,  Udruga za prevenciju prekomjerne težine naglašava da, bez obzira na  usmjerenost kampanje za pojedinu godinu, SVAKE GODINE I TO KROZ CIJELU GODINU, treba obratiti pažnju i preuzeti kompletnu skrb o postojanju šećerne bolesti kod djece i mladih, s naglaskom na značaj ranog otkrivanja i postavljanja dijagnoze o njenoj pojavnosti.

Uppt, 22. listopada 2010.