UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Aktivnosti

OSVRT UDRUGE NA OTVARANJE PRVOG CENTARA ZA DEBLJINU U HRVATSKOJ

Osvrt pripremile: Sonja Njunjić, predsjednica Udruge  i Mirela Vidović, web urednica portala Udruge.

7. prosinca 2008.g.

Debljina je najčešće posljedica prekomjernog unosa hrane (kalorija) tj. jedemo više nego što nam je potrebno, a krećemo se minimalno, tj. jednostavno živimo da bismo jeli...Otvaranje Centra  za debljinu, u KBC-u Zagreb, prve takove institucije u Hrvatskoj, nužnost je  i velika potreba, s obzirom da je debljina postala javnozdravstveni problem u svim kategorijama našeg društva.

 

OSVRT UDRUGE NA OTVARANJE PRVOG CENTARA ZA DEBLJINU U HRVATSKOJ  

Da li smo „debela nacija“? 

Jesmo.

Trenutačno, svi podaci koji se pojavljuju unazad godinu dana, a  koje je izradio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pokazuju da 63% muškaraca i 54% žena ima prekomjernu težinu, a pretilo je podjednako cca 20% muškaraca i žena.  Još više zabrinjava podatak konstantnom porastu prekomjerne težine kod djece tj. danas je u Hrvatskoj već cca 12% djece (osnovnoškolci)  s prekomjernom težinom, a procjenjuje se da je od toga cca 5% pretilo,što i ne iznenađuje s obzirom da se tjelesnom aktivnošću bavi samo 31% djece u dobi od 11-15 godina,  što opada porastom dobi, a rezultati su statistički podaci o prekomjerno teškim odraslim osobama! 

Što se tiče na globalnom planu, Hrvatska spada u kategoriju s predznakom „debela nacija“ tako da smo se ovdje "izjednačili sa Europom". U Europi smo ukupno na 5. mjestu. Ispred nas su  Malta, Grčka, Turska i Engleska.  Po prekomjernoj težini prema spolu  Hrvatice su na 3. a Hrvati na 4. mjestu.  U cijelom svijetu , između obrađenih 194 zemlje svijeta mi smo na 71. mjestu!! 

Iz podataka koji govore o konstantnom povećanju tjelesne težine građana Hrvatske (osobito od 1. kongresa o debljinu u Rapcu 2002.godine) daje se naslutiti da sve dosadašnje aktivnosti u smislu povećanja kvalitete života i smanjenju trenda povećanja broja prekomjerno teških odnosno pretilih osoba, ne daju pozitivne učinke, ili samo skromne učinke, koji se u općim postocima niti ne vide.  

Prekomjerna težina: prehrana ili neaktivnost!?

Debljina je najčešće posljedica prekomjernog unosa hrane (kalorija) tj. jedemo više nego što nam je potrebno, a krećemo se minimalno, tj. jednostavno živimo da bismo jeli. Sjedalački način života (sjedenje na poslu, sjedenje pred računalom, sjedenje pred televizorom, sjedenje u automobilu) i nedovoljna fizička aktivnost jedan su od najvećih utjecaja na sveopću pojavu debljine.  Npr. prema statističkim podacima fizički neaktivno je kod 83% muškaraca i  95% žena,  što je u konačnici i rezultat prekomjerne težine građana Hrvatske! 

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prije dvije godine iznijela je podatak,  da je što se pretilosti tiče u cijelom svijetu (cca 1 milijarda i 700 milijuna ljudi) , fizička neaktivnost razlog je u 65-85% slučajeva!Radi toga, danas se traže već druga i nova rješenja i načini te pristupi liječenju  debljine i pretilosti, kako kod nas tako i u cijelom svijetu, posebno kroz financiranje i donošenje općeprihvatljivim programa i akcija na razini cijele države tj. uključivanje svih državnih i stručnih institucija, te poslovnog i civilnog sektora. 

PRVI CENTAR ZA DEBLJINU U HRVATSKOJ  

Otvaranje Centra  za debljinu, u KBC-u Zagreb, prve takove institucije u Hrvatskoj, nužnost je  i velika potreba, s obzirom da je debljina postala javnozdravstveni problem u svim kategorijama našeg društva. U Centru, koji je službeno s radom počeo 1. prosinca, obavljat će se dijagnostičke pretrage i liječenje, a u timu će sudjelovati različiti stručnjaci od endokrinologa do radiologa, nutricionista i psihijatara, svi koji debljinu promatraju kao multidisciplinarnu zdravstvenu kategoriju.

 

Otvarajući Centar, dr. Željko Rainer, ravnatelj bolnice, naglasio je: „Kod nas vlada percepcija da je debljina samo estetski problem, ali to je zapravo ozbiljan zdravstveni problem. Debljina je među ključnim uzrocima šećerne bolesti, kardiovaskularnih bolesti, masnoća u krvi i cijelog niza drugih bolesti zbog kojih je potrebna specijalizirana ustanova koja će se njome baviti“.Pacijenti će uz stručni nadzor dobiti i osobni plan prehrane i tjelovježbe sukladno životnoj dobi, kondiciji i zdravstvenom stanju, a ako liječnik smatra potrebnim, terapija će uključiti i lijekove (Xenical i Reductil), ali i kirurške zahvate.

U Centru za debljinu, s obzirom na složenost liječenja te bolesti, u užem timu liječnika koji će svakodnevno raditi s debelim osobama bit će endokrinolozi dr. Jozo Jelčić i dr. Maja Baretić, a surađivat će i s pedijatrijskom ambulantom za debljinu zbog sve većeg broja djece koja imaju prekomjernu težinu.  Također ostvarenje i otvaranje takovog Centra, pored ravnatelja KBC-a, inicirali su stručnjaci kao Boris Vucelić, Kristina Potočki i pročelnik  Mirko Koršić. .

Udruga za prevenciju prekomjerne težine, svojim je sudjelovanjem u prihvaćanju i realizaciji  projekata i akcija kroz koje će se sugrađanima sugerirati o usvajanju svih pozitivnih modela kvalitetnog življenja (prehrambena, tjelesna i zdravstvena kultura), uz primjerenu edukaciju prvenstveno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pokazivala je i ukazivala na nužnost otvaranja takvog Centra.

 

Prema dosadašnjem iskustvu i evaluacijom održanih akcija, Udruga je uočila da je široka populacija zainteresirana za dodatne oblike informacija kojima bi se svratila pozornost na izuzetnu važnost prevencije kao najjeftinije i najučinkovitije metode za stjecanje i očuvanje zdravlja, poglavito njihovim uključivanjem u javne zdravstveno-edukativne akcije, te izravnim uključivanjem liječnika svih profila i povremenim osnovnim dijagnostičkim pregledima na terenu (vaganje sa izračunom BMI-a, kontrola tlaka, šećera i masnoća u krvi). 

Već 2006. godine Udruga je pokrenula projekte koji su sada dio Akcijskog plana, a odnose se na: promicanje zdravlja i primarnu prevenciju prekomjerne tjelesne težine za stanovništvo svih dobnih skupina u cilju usvajanja znanja i vještina potrebnih za očuvanje zdravlja i kvalitetu života. Također Udruga smatra da se statistički podaci koje mi obrađujemo mogu smatrati relevantnim i u službi službene statistike, jer obuhvaćaju velik broj uzoraka,  te je time doprinos Udruge u senzibiliziranju javnosti i pokretanju drugih inicijativa vezanih uz prevenciju prekomjerne težine itekako važan (u dvije godine statistički smo kroz javnozdravstvene akcije obradili cca 15-tak tisuća sugrađana). 

Opasnost od suvišnih kilograma 

O zdravstvenim rizicima prekomjerne težine čujemo svaki dan i lista se iz dana u dan proširuje sve novim bolestima i posljedicama. Važno je napomenuti da je svako povećanje vrijednosti BMI-a od 27 na dalje indikator i alarm da se treba odmah djelovati, a također i povećanje opsega struka kod žena i muškaraca (žene više od 80 cm a muškarci iznad 94) ukazuje na hitne promjene u prehrambenim navikama.

 

Opasnost od uzročno posljedičnih bolesti radi pretilosti povećava se s godinama života, i teško narušava njegovu kvalitetu. Primjerice, nakon 20. tjelesna težina raste za tri do četiri kilograma svakih 10-ak godina, što je djelomično uzrokovano usporavanjem metabolizma od oko 1% godišnje. No, danak je to i  lošim životnim navikama što podrazumijeva višak hrane, previše slatkiša i slatkih pića te nekretanje ili bolje rečeno nedostatak bilo kakve tjelesne aktivnosti. Zadnji statistički podaci, obrađeni kroz akcije Savjetovališta za debljinu govore o tome da se trend povećanja tjelesne težine ne smanjuje već su podaci koje smo mi dobili u skladu sa službenim statistikama.

 

Naime, na uzorku od cca 500-stotinjak osoba izračunali smo da povećanu tjelesnu težinu ima cca 40% žena i 50% muškaraca, 1. stupanj pretilosti je kod 18% žena i 16% muškaraca, a 2. stupanj pretilosti tj. znatno ugroženo zdravlje bilo je kod 12% žena i 8% muškaraca!

 

Međutim, sva nastojanja prvenstveno gleda promjena prehrambenih navika i briga o vlastitom zdravlju kao imperativu pojedinca i cijelog društva, nisu nimalo lak i jednostavan zadatak.Stoga Udruga pozdravlja i daje punu podršku otvaranju Centra za debljinu, jer smatramo da je to veliki korak hvatanja „u koštac“ sa globalnim problemom, a u cilju poboljšanja kvalitete osobnog života svih naših sugrađana.U tom smislu Udruga i dalje prati nove pozitivne trendove, preporuke, standarde i naputke što se tiču prehrane i cjelokupnog zdravlja, te u tom smislu organizira akcije i priprema projekte za javnost i njihovu dodatnu edukaciju, te suradnjom Udruge sa državnim i stručnim institucijama  i dalje aktivno radi na  uključivanjem cijele zajednice u suzbijanju pretilosti kao javnozdravstvenog problema i  pokušaju  zadržavanja trenda njenog porasta. 

 

 

Udruga za prevenciju prekomjerne težine

Osvrt pripremile:

Sonja Njunjić, predsjednica Udruge  i Mirela Vidović, web urednica portala Udruge

 

7. prosinca 2008.g.

 

Now I suggest going to the site ( FreePornHq.Net ) and have a good time you'll find, of course, in the meantime, to please you even more you offer different language options, for example, for German ( Freier Porno ) you may come to the address. But, of course, not just German Portuguese service offer like as T ( Pornografia Grátis ) that the point is to provide enjoyment and to enjoy our page we enjoy doing anyway. Of course, you also we haven't forgotten about that Russian in Russia ( бесплатно порно ) address of our service you can get. In the meantime, our industry is important one of the visitors, we haven't forgotten them either, we have prepared a pretty nice area for the Japanese in this field we hope you'll be glad you our in the Japanese ( 無料ポルノ ) connection using the Japanese, you will be able to get service. We don't have the blog in your opinion? Of course, there's our blog that details more clearly with our content we aim to achieve so to achieve this, se ( Hd Porn ) a snapshot of all the content we have added to our site address address address and are constantly changing as this is given we hope that you'll enjoy our blog. Finally, I want to pass our address to your plurk to address this, we have also updated the snapshot if you want to reach ( Free Porn ) and click the link contact us at the address you instant content update, as well as quality that you can continuously Follow us and a world-renowned social networking plurk to encourage our followers at we hope you will be pleased with all the services. Hopefully you'll have a nice time.