Aktivnosti

Hvala liječnicima i osoblju Vinogradske bolnice

  • Ispis
Dagi svi, ovo zaista moram podijeliti sa svima Vama! Naime, u moru loših vijesti i negativnih inforamcija, te sveopćeg pesimizma na svim područjima, a osobito što se tiče (u zdanje vrijeme) i zdravstva, ipak postoje lijepe, pozitivne i hvalevrijedne vijesti i informacije na tom području (a vjerujem da nisu usamljene, samo su ljudi zaboravili isticati i pisati o DOBRIM stvarima).Naime, moja mama je bila jako bolesna (artroza i pogoršanos tanje lokomotornog sustava) i negdje sredinomm ožujka primljena je u hitni prijem u vinogradsku bolnicu gdje su je dobro pogledali, medicinski obradili i obavijestili da će je za 1,5 mjesec dana pozvati na bolničko liječenje. Da ne dužim, tako je i bilo. Dana 3.5. osobno sam je odvezle u Vinogradsku bolnicu (Sestre milosrdnice) na Kliniku za reumatilogiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Prijem bolesnice bilo je i profesionalan i stručan, a također nadasve ljudski i pađžljiv! Odmah na samom prijemu liječnica koja ju je primila provela više od 2 sata na utvrđivanju anamneze, razgovoru sa pacijenticom i pregledu svih dosadašnih povijesti bolesti. Nakojn vikenda, početkom tjedna podvrgnuli su je svim kompletnim pretragama za utvrđivanje medikamenozne terapije, a uz to odmah je krenula na lagane fizijatrijske vježbe. Zaista, cijelo osoblje, od liječnika specijalista, sestara, fizijatara i svih ostalih, tretman je bio profesionalanb, pažljiv, srdačan sve na najboljoj razini. 
Ovo posebno naglašavam jer mama je REDOVITIM putem primljena, kako bismo mi danas rekli "nije trebalo nikakve veze", a o ostalim implikacijama koje uz to idu,da ne govorim! Dapače, otpusno pismo gusto tipkano na 2 stranice govori o tome koje sve pretrage i kojem tretmanu je bolesnica bila podvrgnuta u cilju utvrđivanja kompletne dijagnoze i daljnjeg medikameznog liječenja.
Postupak za koji danas većina ljudi govori da je nemoguće! Ali eto, upravo iz tog razloga ti i ovo pišem, da slobodno proslijediš dalje da se naše zdravstvo, a vjerujem i cijeli sustav trudi da se ono podigne na najvišu razinu, jer vjerujem i poštujem struku i njihovu profesionalnost, a pogotovo ljudskost i humanitost.
Ovim putem javno još jednom zahvaljujem cijelom osoblju Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Vinogradske bolnice, osobito maminom liječniku mr. sc. Frani Grubišiću i njegovim suradnicima, a također i osobno poštovanje i zahvalnost predstojniku klinike prof. dr. sc. Simeonu Graziu na njegovoj prefesionalnosti, stručnosti i nadasve pažljivom i lljubaznom odnosu i brizi o pacijentici!.
Evo, ovo vjerujem da je vrijedno javnog objavljivanja.
http://www.kbsm.hr
Mirela