UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Tjelesna aktivnost

Vježbe za kralježnicu

Vježbe za slabinski dio kraljžnice (2 plakata)

Vježbe za slabinski dio kralježnice_1

Vježbe za slabinski dio kralježnice_2

Za Uppt, preuzeto, travanj, 2013./m.v.