Prehrana

PIRAMIDA PRAVILNE PREHRANE (4)

  • Ispis
http://samurai.hr 

PIRAMIDA PRAVILNE PREHRANE (4)    

                     
Potaknuti činjenicom da je i u sportu važna prehrana podsjećamo Vas na pravila zdrave prehrane. 

Tekst se sastoji od šest poglavlja:

 

Prehrana i prevencija?
Zašto piramida?
Različite piramide?
Mediteranska prehrana?
Drevni savjet?
Idealna piramida?

 

Medicinska i nutricionistička znanost u suradnji, sve više otkrivaju veliki utjecaj pravilnog načina života i prehrane na cjelokupno zdravlje stanovništva.

 

Primjenjivanjem savjeta koji to opisuju u životu čovjeka, toliko se poboljšava njegovo zdravstveno stanje, da se ta otkrića nazivaju drugom medicinskom revolucijom, i na taj način se važnost toga izjednačuje sa prvom medicinskom revolucijom - odnosno otkrićem antibiotika.

Koliko su antibiotici učinili dobroga u suzbijanju nekada smrtonosnih zaraznih bolesti i infekcija; toliko zdrav način života i prehrane mogu učiniti u suzbijanju danas smrtonosnih kroničnih degenaritivnih bolesti.

 

Prikaz cjelokupnog teksta i piramide pogledajte na webu!