UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Djeca

Hrabri Medo

Proslijedi dalje za pomoć maloj Maši !

 

Omogućimo maloj maši djetinjstvo bez boli i svakodnevnih patnji.

Sve detalje možete pronaći na stranicama:

www.hrabrimedo.org

www.facebook.com/hrabri.medo.projekt

www.zakladasierra.hr