UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Djeca

Što se jede u hrvatskim školama?

Što se jede u hrvatskim školama!?
Objavljeno u Jutarnjem listu, 11.01.2013.
U Zagrebu zdravo ručaju, a lošije doručkuju, u provinciji i dalje jedu previše hrenovki i pašteta!
Info: 20% ukupne dnevne energije treba činiti zajutrak; 15% doručak; 35% ručak; 10% užina, a 20% večera!
Normativi propisuju: za djevojčice do 1845 kcal, a za dječake iste dobi 2220 kcal na dan!
Više pogledajte u skeniranom tekstu!

Uppt, 05.02.2013.