Djeca

Kava i dječja hrana opasne po zdravlje?

  • Ispis

Europska agencija za sigurnost hrane upozorava na prisustvo furana 

http://www.novilist.hr/vijesti/hrvatska/kava-i-djecja-hrana-opasne-po-zdravlje  

Autor: Bojana Mrvoš Pavić / Novi list, objavljeno: 8. rujna 2011.

Najviše razine kancerogenog furana, organske tvari koja nastaje pri termičkoj obradi hrane, nađene su u kavi i dječjoj hrani u staklenkama.

ZAGREB  Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je novo, treće dosadašnje izvješće o pronalasku tzv. furana u hrani u 20 zemalja-članica EU-a. Riječ je o organskoj tvari koja nastaje pri termičkoj obradi hrane, a za koju je prije nekoliko godina ustanovljeno da je potencijalno kancerogena za ljude.