Djeca

Tjelesna aktivnost kao životna navika djece i mladih - Odaberi sport!

  • Ispis

Pišu: Marija Škes, prof. rehabilitacije, Ana Puljak, dr. med., Centar za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb

 

 

 

 

Primjena redovite i organizirane tjelesne aktivnosti već od najranije dobi pridonosi reguliranju tjelesne težine, pozitivno utječe na psihičko stanje jer povećava tjelesnu spremnost i zadovoljstvo vlastitim izgledom, sprečava nastanak kroničnih nezaraznih bolesti te vodi unapređenju kvalitete života.


Javnozdravstvena tribina "Tjelesna aktivnost kao životna  navika djece i mladih - Odaberi sport!" održana je 19. svibnja 2011. godine u Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u sklopu kampanje "Navike promijeni - zdravlje pokreni".

Predavač na tribini Vitomir Spasović, prof. kineziologije, autor je programa "Odaberi  sport" i autor serijala knjiga za djecu i roditelje "Mali sportaši". Cilj toga predavanja, kao i cijeloga programa, jest promicanje tjelesno aktivnog načina života u što ranijoj životnoj dobi, poticanje mladih na odabir odgovarajućeg sporta, sudjelovanje u organiziranom tjelesnom vježbanju, što sve zajedno potiče usvajanje pozitivnih životnih navika.


Baveći se sportom i tjelesnim aktivnostima učenici stječu informacije o čuvanju i unapređivanju zdravlja pojedinca i zdravlja okoline, što ih osposobljava da prate i poduzimaju mjere za razvijanje i poboljšanje vlastitih osobina, sposobnosti, znanja i postignuća.
 

Nacionalna istraživanja upozoravaju na sve veći broj pretile djece, povećanje agresivnosti među djecom i nasilja u školama te na zloupotrebu alkohola i droga.Podaci iz istraživanja o tjelesnoj aktivnosti djece u prvom razredu osnovne škole (Jureša, V., Musil, V., Petrović, D.) pokazuju da 19,3 posto dječaka i 19,3 posto djevojčica dulje od dva sata na dan gleda televiziju.

Također, virtualni svijet sa svojim mogućnostima sve je privlačniji i zanimljiviji pa tako 2,5 posto dječaka i 0,4 posto djevojčica više od dva sata na dan provodi vrijeme igrajući "igrice" na računalu.

Više od 30 minuta jednom ili manje u posljednjih tjedan dana 61,3 posto dječaka i 57,4 posto djevojčica vozilo je bicikl. Šetalo je i trčalo dulje od 30 minuta jednom ili manje u posljednjih tjedan dana 19,1 posto dječaka i 28,9 posto djevojčica.

 

 

Sve to upozorava na nedovoljnu tjelesnu aktivnost djece te potrebu za organiziranim oblicima tjelesne aktivnosti.

Sport je dječjoj prirodi "prirođena" aktivnost i izvanredno je odgojno sredstvo koje im omogućuje da razviju svoje humane kvalitete.


On promiče autentične ljudske vrijednosti i izgrađuje snažnu odbojnost prema drogama, alkoholu i kriminalu, koji su u današnje vrijeme vrlo rašireni. Zadaci tjelesnog odgoja temelje se na mogućem poticanju fizičkog rasta i razvoja učenika, na razvoju psihomotoričkog sustava i opće funkcionalne sposobnosti organizma. Sport ima i važnu društvenu ulogu usmjerenu na odgojno-obrazovne vrijednosti, a uspjeh sudionika ujedno je i provjera tih vrijednosti. Također, u sportu se stalno teži napretku.


Dakle, nije važno pobijediti - važno je sudjelovati!


Bavljenje sportom utječe i na izgrađivanje osobnosti te djeluje na zdravstvenu i morfološko-funkcionalnu osobnost djeteta, a zatim i na voljno-moralnu te intelektualno-radnu i estetsku komponentu. Bilo koji sport, odnosno tjelesna aktivnost aktivira cijeli lokomotorni sustav važan za transformaciju energije koja je prijeko potrebna za aktivnost svih stanica u organizmu. Tjelesna aktivnost može se definirati kao jedna od odrednica za skladan razvoj svih djetetovih osobina.


Upravo je dob od 1. do 4. razreda osnovne škole pogodna za uključivanje djece u sportske aktivnosti. 

Međutim, poteškoće stvara nedostatak stručno osposobljenih nastavnika tjelesnog odgoja i profesora kineziologije, odgovarajućih uvjeta i sportskih dvorana, a nije zanemariva ni uloga medija koji nameću natjecateljski duh, važnost rezultata i pobjede u sportu, što pritišće dijete da mora postići veliki uspjeh.

Djecu i roditelje potrebno je dodatno motivirati i educirati za pravilan odabir sportske aktivnosti koja će se djetetu svidjeti, što je moguće pronaći u knjigama "Mali sportaši", gdje su različiti sportovi predstavljeni na vrlo jednostavan način. Knjige "Mali sportaši" dobile su potporu Ministarstva kulture  RH, Hrvatskog olimpijskog odbora i Međunarodnog olimpijskog odbora.


S obzirom da se već u najranijoj dobi stječe navika redovite tjelovježbe, škola treba preuzeti veću ulogu, ne samo deklarativnu, već kroz programe tjelesne i zdravstvene kulture treba motivirati i educirati djecu kako bi pronašli optimalan način kontinuiranog vježbanja.


Sastavni dio Akcijskog plana za prevenciju prekomjerne  tjelesne težine i unaprjeđenja tjelesne aktivnosti u Gradu Zagrebu, koji je započeo u 2011. te se nastavlja u 2012. i 2013. godini, moraju svakako biti i aktivnosti vezane za promicanje tjelesne aktivnosti u osnovnoj školi poput uvođenja svakodnevnoga tjelesnog vježbanja u djece nižih razreda osnovne škole uz stručno vodstvo profesora kineziologije.
Potrebno je i organizirati aktivnosti u školama za djecu i roditelje koje će podučavati o važnosti podupiranja djece u

tjelesnoj aktivnosti prema njihovu izboru, važnosti tjelesne aktivnosti za razvoj i zdravlje djeteta te za njegovo zdravlje u odrasloj dobi, ali i za stvaranje navika aktivnog stila življenja u čemu mogu pomoći praktične i teoretske informacije. Potrebno je osigurati dostupnost školskih dvorana i igrališta školskoj djeci prije, tijekom i nakon škole te vikendom i tijekom praznika.
 

Opće preporuke Svjetske zdravstvene organizacije iz 2010. godine promiču umjerenu tjelesnu aktivnost za mlade u dobi od 5 do 17 godina u trajanju od jedan sat na dan. 

Važno je baviti se sportom, ali ne radi natjecanja već radi zdravlja, uživanja i dobre zabave. Usvajanje redovite tjelesne aktivnosti kao životne navike već u dječjoj dobi veliki je ulog u održavanju i unapređenju zdravlja kroz cijeli život!

 

 

Objavljeno u obiteljskom časopisu Zdrav život br. 96/2011.

http://www.zdrav-zivot.com.hr/index.php?cat=tjelesna_aktivnost_kao_zivotna_navika_djece_i_mladih___odaberi_sport_

 

Uppt, 01.07.2011./m.v.