UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

O udruzi

Priručnici

Ovdje se nalaze svi priručnici.

Plakat_Stvaram_zdrave_navike_PDF_A4.pdf

Priručnik_Debljina_2011.pdf

Priručnik_Stvaram_zdrave_navike.pdf

Presscliping

Presscliping

Opširnije:Presscliping