Dijete

Prehrana prema emocijama

  • Ispis

http://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/20412/Prehrana-prema-emocijama.html

13.06.2011. 

Hipokrat je prije oko 2500 godina podijelio ljude na četiri karaktera, a danas suvremena psihologija dijeli ljudske emocije na sreću, tugu, ljutnju i tjeskobu. Ovo nam pokazuje koliko se malo ljudi mijenjanju kroz tisućljeća kada su temperamenti i osjećaji u pitanju.

 Kako prehrana utječe na nastanak emocija?

Što bismo trebali jesti ako smo primjerice ljuti i zašto?

 Kako neuronutricionizam može pomoći u mršavljenju?  

Više o tome Objavljeno www.plivazdravlje.hr