UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Publikacije

OTOPIMO KILOGRAME

Brošura

Publikacije


Gradski ured za zdravtvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje u suradnji sa Udrugm za prevenciju prekomjerne težine 2006. je publicirao brošuru pod nazivom "Otopimo kilograme" povodom preventivne javnozdravstvene akcije.

Publikacija je dostupna za download u PDF formatu.