Aktivnosti

4. Smjernice o dijagnostici i liječenju debljine, 2010.

  • Ispis

4. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, 2010.

 

4. Smjernice o dijagnostici i liječenju debljine, Umag, 2010.

  

(u PDF-u)

 

UVOD

U Umagu je od 15. do 18. travnja 2010. održan 4. Hrvatski kongres o debljini, s međunarodnim

sudjelovanjem. Kongresu je prisustvovalo oko 200 liječnika različitih specijalnosti i liječnika 

obiteljske medicine. Na kongresu se raspravljalo o širokim rasponu tema, od epidemiologije,

patofiziologije i komplikacija (kardiovaskularnih, bubrežnih, koštanih, gastrointestinalnih,

reproduktivnih, psiholoških, imunoloških, poremećaja disanja, dijabetesa, malignih bolesti) do

liječenja debljine. Dok je obilježje prvog, pa i kasnijih kongresa bilo upoznavanje sa osnovnim

patofiziološkim mehanizmima i komplikacijama debljine, na ovom kongresu su rasprave o zadanim

temama bile znatno iscrpnije i detaljnije. Na kraju kongresa usvojene su nove 4. Smjernice za

dijagnostiku i liječenje debljine. U odnosu na prethodne smjernice ove su praktičnije i detaljnije,

što bi trebalo koristiti svima koji sudjeluju u liječenju debljine ili liječe bolesnike koji boluju od debljine.

U smjernicama su jasno razgraničena učinkovita sredstva i metode liječnja debljine od onih nedokazane učinkovitosti.

Također, zbog tendencije da se liječnjem debljine bave i osobe koje nisu za to kvalificirane, naglašeno je da liječenje debljine

 isključivo vodi liječnik, a može se provoditi samo unutar zdravstvenog sustava RH.

Primjena sibutramina koji je bio preporučen za liječnje debljine u ranijim smjernicama, za sada je suspendirana

do konačne odluke Agencije za lijekove. Za sada se preporuča samo primjena orlistata u liječenju debljine.

Idući, 5. Kongres o debljini trebao bi se održati 2012. godine.

SAŽETAK

Debljina je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjeg svijeta. Situacija nije ništa bolja ni u našoj zemlji.

Republika Hrvatska je pri vrhu po učestalosti debljine u svijetu. Svi pokušaji zaustavljanja progresije pandemije debljine do sada nisu dali zadovoljavajuće rezultate.

S druge strane, liječenje debljine je dugotrajan, iscrpljujući i vrlo složen proces čiji su rezultati skromni. U cilju boljeg upoznavanja s epidemiologijom,

etiopatogenezom, komplikacijama i liječenjem debljine i razmjene mišljenja i iskustava liječnika koji se bave liječenjem debljine i bolesnika koji boluju od debljine

u Umagu je od 15. do 18. travnja 2010. održan 4. hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem. Kongresu je prisustvovalo oko 200 liječnika.

Na kongresu su prihvaćene nove Smjernice o dijagnostici i liječenju debljine koje bi trebale pomoći u praktičnom radu s bolesnicima koji boluju od debljine.

DESCRIPTORS:

Obesity – diagnosis, therapy; Practice guidelines as topic; Croatia

Summary. Obesity is one of the leading public health problems in today’s world. The situation is not significantly better in our country.

The Republic of Croatia is among the countries with highest prevalence of obesity in the world. All attempts to stop the progression

of obesity pandemic have not given satisfactory results up to date. On the other hand, the treatment of obesity is a long-term,

exhausting and very complicated process with modest results. From 15th to 18th April 2010 the 4th Croatian Congress on

Obesity with international participation was held in Umag with the aim of furthering knowledge about epidemiology, etiopathogenesis,

 complications and obesity treatment and to provide doctors who treat obesity with opportunity to share insights and experience.

The Congress was attended by 200 doctors. At the Congress the Guidelines on Obesity Diagnostics and Treatment were adopted,

 which will provide practical help to doctors treating patients with obesity.

 

 

4. Smjernice o dijagnostici i liječenje debljine, 2010.

 

www.hlz.hr/smjernice/Smjernice%20za%20liječenje%20debljine.pdf

Liječ Vjesn 2010;132:269–271

http://www.lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/broj-9-10/235-4-smjernice-o-dijagnostici-i-lijeenju-debljine

 

 

Radna skupina za izradu nacionalnog konsenzusa:

prof. dr. sc. Izet Aganović FRCP, mr. sc. Maja Baretić, prof. dr. sc. Velimir Božikov, prof. dr. sc.

Miroslav Bekavac-Bešlin, prof. dr. sc. Željka Crnčević Orlić, dr. sc. Jozo Jelčić, prof. dr. sc. Slaven

Kokić, prof. dr. sc. Mirko Koršić FRCP, prof. dr. sc. Dragutin Košuta, prof dr. sc. Željko Metelko,

doc. dr. sc. Diana Muačević-Katanec, doc. dr. sc. Ivana Prpić Križevac, akademik Željko Reiner

FRCP, prof. dr. Davor Štimac, prof. dr. sc. Vanja Zjačić.

 

Usvajanju konsenzusa prisustvovali su:

 

Sonja Jaur Vranešić, Ljerka Zamboni, Bruno Zamboni,

Samir Bucić, Daniela Fabris Vitković, Mariza Babarović Jurišić, Branimir Jurišić, Rosana Troskot,

Miroslav Bekavac Bešlin, Marko Nikolić, Ivica Cindrić, Simeon Grazio, Marina Bolanča Pavešić,

Danijela Grizelj, Diana Muačević Katanec, Vlatka Pandžić Jakšić, Anka Jurković, Renata Kutnjak

Kiš, Biserka Hranilović, Nela Pivac, Darija Vranešić Bender, Irena Švenda, Slaven Kokić,

Velimir Božikov, Željka Crnčević Orlić, Mirko Koršić, Maja Baretić i Krešimir Jergović.

Autori:

Jozo Jelčić, dr. med, dr. sc., internist endokrinolog, Zavod za endokrinologiju Interne klinike

Rebro, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb;

Maja Baretić, dr.. med., mr. sc., internist, Zavod za endokrinologiju Interne klinike Rebro,

KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb;

Mirko Koršić, dr. med., prof. dr. sc., FRCP, internist endokrinolog, pročelnik Zavoda za

endokrinologiju Interne klinike Rebro, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb;

Liječ.Vjesn 2010;132:269–271.

http://www.lijecnicki-vjesnik.hlz.hr/broj-9-10/235-4-smjernice-o-dijagnostici-i-lijeenju-debljine

4. Hrvatski kongres o debljini s međunarodnim sudjelovanjem, Umag, 2010.

www.hlz.hr/smjernice/Smjernice%20za%20liječenje%20debljine.pdf

4. Smjernice o dijagnostici i liječenje debljine, 2010.

 

www.hlz.hr/smjernice/Smjernice%20za%20liječenje%20debljine.pdf