Aktivnosti

Konvencija o pravima djeteta

  • Ispis

20. studenog - Međunarodni dan djeteta

 

18. Objava o stupanju na snagu Konvencije o zabrani i trenutnim djelovanjima

za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada (br. 182)

Međunarodne novine br.: 1 (18.01.2012.)

http://narodne-novine.nn.hr/medunarodni/default.aspx

 

 

Deklaracija o pravima djeteta

Ujedinjeni narodi svake godine obilježavaju Dan djeteta 20. studenog, radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. 

"Deklaraciju o pravima djeteta" usvojila je Generalna skupština UN-a 20. studenog 1959. godine.

Trideset godina kasnije  (1989.) usvojena je i „Konvencija o pravima djeteta“ - 20. studenog 1989. godine.  

Svake godine, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava,

radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. 

Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.

 

Dječja prava   

Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava

(NN br.3/2010.) 

Konvencija_o_pravima_djeteta.pdf 595,58 kB

Izvjesce_po_Konvenciji_o_pravima_djeteta_2002g.pdf 452,28 kB 

Provedba_konvencije_o_pravima_djeteta_rujan_2004.doc 1,37 MB  

Preuzeto sa  stranica – www.mzss.hr

 

Uppt, veljača 2012./m.v.

»>