Aktivnosti

PRAVNI OKVIR ZA VOLONTIRANJE

  • Ispis

PRAVNI OKVIR ZA VOLONTIRANJE 

WWW.VOLONTIRAM.INFO 

Svaki volonter i volonterka o svojim pravima i obvezama te procedurama vezanim uz njihov volonterski angažman mogu naučiti iz nekoliko bazičnih dokumenata kojima se u Hrvatskoj regulira ovo područje.

S druge strane, osim poznavanja pravila volonterskog menadžmenta za uspješno vođenje volonterskog programa svakom organizatoru volontiranja od velike je važnosti poznavanje i poštivanje pravnih pravila kojima se regulira volontiranje u Republici Hrvatskoj.

Zakon o volonterstvu (NN 58/2007) 

http://www.volontiram.info/inc/Zakon%20o%20volonterstvu_NN_58-2007.pdf

Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja; (NN br. 84 od 7.7.2010.) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_84_2388.html  

Ugovor o volontiranju

http://www.volontiram.info/inc/z2.html

Potvrda o volontiranju

http://www.volontiram.info/inc/z3.html

Etički kodeks volontera (NN 55/2008)

Volonterske nagrade u Republici Hrvatskoj

Ekonomska vrijednost volontiranja

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (NN 55/2008) 

Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj

Nadležna tijela u Republici HrvatskojNa kraju spomenimo i institucije nadležne za provedbu svih spomenutih propisa. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osigurava provedbu Zakona o volonterstvu i drugih propisa koji proizlaze iz njega, prati stanje u području volonterstva te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, prikuplja podatke o volontiranju i volonterima na temelju godišnjih izvješća organizatora volontiranja. Osim navedenog, Ministarstvo predstavlja koordinativno tijelo i tehničku podršku Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva. Odbor je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljeg razvoja volonterstva. U njegovom su 19-članom sastavu predstavnici nadležnih institucija javne vlasti i institucija nadležnih za civilno društvo, obrazovanje i socijalnu skrb, predstavnici organizacija civilnog društva koje su organizatori volontiranja te nezavisni stručnjaci koji se bave volonterstvom i civil­nim društvom. 

Volonterski centar Zagreb - www.vcz.hr

Učilište Volonter - www.uvolonter.hr