UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Aktivnosti

PRAVNI OKVIR ZA VOLONTIRANJE

PRAVNI OKVIR ZA VOLONTIRANJE 

WWW.VOLONTIRAM.INFO 

Svaki volonter i volonterka o svojim pravima i obvezama te procedurama vezanim uz njihov volonterski angažman mogu naučiti iz nekoliko bazičnih dokumenata kojima se u Hrvatskoj regulira ovo područje.

S druge strane, osim poznavanja pravila volonterskog menadžmenta za uspješno vođenje volonterskog programa svakom organizatoru volontiranja od velike je važnosti poznavanje i poštivanje pravnih pravila kojima se regulira volontiranje u Republici Hrvatskoj.

Zakon o volonterstvu (NN 58/2007) 

http://www.volontiram.info/inc/Zakon%20o%20volonterstvu_NN_58-2007.pdf

Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja; (NN br. 84 od 7.7.2010.) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_84_2388.html  

Ugovor o volontiranju

http://www.volontiram.info/inc/z2.html

Potvrda o volontiranju

http://www.volontiram.info/inc/z3.html

Etički kodeks volontera (NN 55/2008)

Volonterske nagrade u Republici Hrvatskoj

Ekonomska vrijednost volontiranja

Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (NN 55/2008) 

Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj

Nadležna tijela u Republici HrvatskojNa kraju spomenimo i institucije nadležne za provedbu svih spomenutih propisa. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osigurava provedbu Zakona o volonterstvu i drugih propisa koji proizlaze iz njega, prati stanje u području volonterstva te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, prikuplja podatke o volontiranju i volonterima na temelju godišnjih izvješća organizatora volontiranja. Osim navedenog, Ministarstvo predstavlja koordinativno tijelo i tehničku podršku Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva. Odbor je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljeg razvoja volonterstva. U njegovom su 19-članom sastavu predstavnici nadležnih institucija javne vlasti i institucija nadležnih za civilno društvo, obrazovanje i socijalnu skrb, predstavnici organizacija civilnog društva koje su organizatori volontiranja te nezavisni stručnjaci koji se bave volonterstvom i civil­nim društvom. 

Volonterski centar Zagreb - www.vcz.hr

Učilište Volonter - www.uvolonter.hr

 

Now I suggest going to the site ( FreePornHq.Net ) and have a good time you'll find, of course, in the meantime, to please you even more you offer different language options, for example, for German ( Freier Porno ) you may come to the address. But, of course, not just German Portuguese service offer like as T ( Pornografia Grátis ) that the point is to provide enjoyment and to enjoy our page we enjoy doing anyway. Of course, you also we haven't forgotten about that Russian in Russia ( бесплатно порно ) address of our service you can get. In the meantime, our industry is important one of the visitors, we haven't forgotten them either, we have prepared a pretty nice area for the Japanese in this field we hope you'll be glad you our in the Japanese ( 無料ポルノ ) connection using the Japanese, you will be able to get service. We don't have the blog in your opinion? Of course, there's our blog that details more clearly with our content we aim to achieve so to achieve this, se ( Hd Porn ) a snapshot of all the content we have added to our site address address address and are constantly changing as this is given we hope that you'll enjoy our blog. Finally, I want to pass our address to your plurk to address this, we have also updated the snapshot if you want to reach ( Free Porn ) and click the link contact us at the address you instant content update, as well as quality that you can continuously Follow us and a world-renowned social networking plurk to encourage our followers at we hope you will be pleased with all the services. Hopefully you'll have a nice time.