UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Aktivnosti

NARODNE NOVINE - službene objave

                                                                                                        
KORISNE STRANICE
Hrvatska agencija za hranu – Hah - aktualnosti;
 
Zakonska regulativa;
 
PRAVILNICI, UREDBE, POPISI I LISTE O HRANI (nove dopune)
 
Zakon o hrani (NN 46/07); 
Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase (NN 89/08); 
Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu (NN 74/08; 106/10); 
Pravilnik o dodacima prehrani (NN 46/11); 
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 41/10); 
Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 112/11); 
Pravilnik o hrani bez glutena (NN 83/10); 
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 74/08; 89/10); 
Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe (NN 100/08); 
Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (NN  br. 60/08; 74/08) 
 
Pravilnik o stolnim vodama (NN 102/12);
 

Preuzeto sa stranica Narodnih novina i Hrvatske agencije za hranu/Uppt, srpanj 2012./m.v.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim aditivima (NN 79/12); 
Pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane (NN 33/2012);
19. Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja
Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN, 41/12)
Pravilnik o mazivim mastima (NN, 41/12)
20. Izmjena i dopuna liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen, Narodne novine br.: 40 (06.04.2012.);
19. Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja, Narodne novine br.: 40, 06.04.2012.
12. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj(Narodne novine br.: 13 od 30.01.2012.) 
Rezolucija o šećernoj bolesti (NN br. 70 od 21.06.2011.);
Pravilnik o prehrambenim aditivima; (NN173/04;79/12);
10. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
Uredba o standardu kakvoće voda (NN br. 89/19.07.2010.)
2. Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji 
Pravilnik o soli; (NN br. 94 od 30.7.2010.)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače;
41. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima (Narodne novine br. 119 / 22.10.2010) 
Uredba o standardu kakvoće voda; (NN br. 89/19.07.2010.
Pravilnik o stavljanju u promet te o označavanju i oglašavanju tradicionalnih biljnih lijekova;
Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu; (NN br. 88/14.07.2010.)
Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN br. 78/2005: 139/09);
Dopuna Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 86/2010);
Pravilnik o aromama; (NN br. 86/12.07.2010.)
Pravilnik o prehrambenim enzimima; (NN br. 86712.07.2010.)
Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama; (NN br. 84 od 7.7.2010.)
 
CIVILNO DRUŠTVO 
 
Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (NN 98/29.08.2012.)
Zakon o izmjenama  i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (NN 78/12);    
Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10);
Zakon o radu; (NN br. 81/2010); (NN br. 149/09);
Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u); (NN br. 1/09);
Dopuna Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u); (NN br. 117/10);
Zakon o zaštiti osobnih podataka; (NN br. 103/03);
Zakon o pravu na pristup informacijama; (NN br. 172/03);
Zakon o zaštiti potrošača; (NN br. 79/07);
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača; (NN br. 79/09); 
Zakon o volonterstvu; (NN br. 58/2007);
Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja; (NN br. 84 od 7.7.2010.) 
Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava;(Međunarodne novine br. 3/21.05.2010.)
 
ZDRAVSTVO 
8. Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite(Narodne novine br: 114/06.10.2010.)
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 114/06.10.2010.) 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 
 
Uppt, Up Dated, 31.08.2012./m.v.
Now I suggest going to the site ( FreePornHq.Net ) and have a good time you'll find, of course, in the meantime, to please you even more you offer different language options, for example, for German ( Freier Porno ) you may come to the address. But, of course, not just German Portuguese service offer like as T ( Pornografia Grátis ) that the point is to provide enjoyment and to enjoy our page we enjoy doing anyway. Of course, you also we haven't forgotten about that Russian in Russia ( бесплатно порно ) address of our service you can get. In the meantime, our industry is important one of the visitors, we haven't forgotten them either, we have prepared a pretty nice area for the Japanese in this field we hope you'll be glad you our in the Japanese ( 無料ポルノ ) connection using the Japanese, you will be able to get service. We don't have the blog in your opinion? Of course, there's our blog that details more clearly with our content we aim to achieve so to achieve this, se ( Hd Porn ) a snapshot of all the content we have added to our site address address address and are constantly changing as this is given we hope that you'll enjoy our blog. Finally, I want to pass our address to your plurk to address this, we have also updated the snapshot if you want to reach ( Free Porn ) and click the link contact us at the address you instant content update, as well as quality that you can continuously Follow us and a world-renowned social networking plurk to encourage our followers at we hope you will be pleased with all the services. Hopefully you'll have a nice time.