Aktivnosti

PRIRUČNICI ZDRAVLJA

  • Ispis

Pored dva priručnika Udruge, ovu rubriku popunjavat ćemo sa korisnim priručnicima vezanim uz prehranu i zdravlje preuzetih sa službenih stranica portala naših suradnika.  

Kampanja - „Navike promijeni - zdravlje pokreni“, započela 12.01.2011.g. konferencijom za novinstvo u gradskom Poglavarstvu. 

Plakati vezani uz kampanju (Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar):

Plakat „Navike promijeni, zdravlje pokreni“


Letak -  Poruke i savjeti za usvajanje zdravih navika 


Letak -  Poruke i savjeti za roditelje i djecu


Letak -  Poruke i savjeti za radno aktivnu populaciju

Plakat  - Savjetovalište o debljini i prehrani pri Udruzi;

 

Otopimo kilograme;

Debljina, uzroci posljedice, prevencija  i liječenje; 

AKCIJSKI PLAN - PRIJEDLOG - HTML inačica datoteke

http://video.vlada.hr/hr/content/download/138275/2004272/file/71_04.pdf.  

Brošura "Deset godina Europskog tjedna kretanja 2002.-2011." (engl.)

Informacije sa stranica Hrvatske agencije za hranu - www.hah.hr
Treća dob i sigurnost hrane (pdf);
5 ključeva  za sigurniju hranu (pdf);
Ljeto i salmoneloze (pdf);
Alergije podrijetlom iz hrane (pdf);
Biološke opasnosti u hrani (pdf);

Sigurnost djece na Internetu;

PLAKATI  - PELUD I PELUDNE ALERGIJE - preuzeto sa www.stampar.hr

(tema emisije Čovjek i zdravstvena kultura, TV Jabuka, 11.05.2011.)

Koncentracija peludi u Zagrebu;

Peludna prognoza za Hrvatsku;

Aerobiološki izvještaji u Europi;

Bolesti srca;

Kardiovaskularne bolesti u Republici Hrvatskoj

(Adobe Acrobat dokument - oko 0,9 MB);

Povišeni krvni tlak;

Sve što trebate znati o zdravlju srca;

Formula zdravlja;         

Bolesti srca; 

Bečka deklaracija - „Kod“ zdravlja; 

Europska povelja o zdravlju srca;

 Dan srca 2011 letak (276.01 kB)


 Dan srca 2011 plakat (579.3 kB)


 Poster i Letak .rar (102.89 MB)

Šećerna bolest;

Rezolucija o šećernoj bolesti (NN br. 70/21.06.2011.)

 
Simptomi šećerne bolesti;

Što treba znati o pušenju;

Nepušenje nije znanost;

Revija „Zagreb - zdravi grad“;

Gradska slika zdravlja, travanj 2009. - Godišnji izvještaj; 

Ambrozija

Radimo zdravo

http://www.stampar.hr/Default.aspx?art=2228&sec=246 

Psihičko zdravlje pri radu;

Zlostavljanje na radnom mjestu;

Prilagodbe na radnom mjestu;

Sagorjevanje na radnom mjestu;

Relaksacija na radnom mjestu;

Vježbanje na radnom mjestu;

Europska povelja o zdravlju srca;

10 preporuka o prehrani i zdravlju;  

Ljeto i salmoneloze; 

5 ključeva za sigurniju hranu;

Aalergije podrijetlom iz hrane; 

Prehrambeni aditivi;

Aditivi, hrana i potrošač; 

Plakat - Vodič kroz probiotike

DJECA I RODITELJI - Karijes i prehrana; 

Osnovne upute za higijensku proizvodnju hrane;

(Vodič za osobe koje posluju s hranom);

Mapa rasporeda Jela hrvatske nematerijalne baštine; 

Plakat «Stalna tjelesna aktivnost osigurava aktivno zdravo starenje»

(Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo «dr. Andrija Štampar»

Referentni centar MZISS za zaštitu zdravlja starijih osoba)

Podaci:

Priručnike zdravlja preuzeli smo sa službenih stranica:

Grada Zagreba – www.zagreb.hr;

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - www.hzjz.hr 

Zavoda za javno zdravstvo «Dr. Andrija Štampar» - www.stampar.hr;

Hrvatske agencije za hranu – www.hah.hr; 

Uppt, dopuna travanj 2011/m.v.