UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Aktivnosti

Projekt 10 dana do zdravlja...

Više o projektu

"10 dana do zdravlja--pokrenite se na Sljemenu u ritmu zdravih koraka"

Opširnije:Projekt 10 dana do zdravlja...